Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. HostingHuis B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

HostingHuis B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te veranderen, verbeteren of te verwijderen.

Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, en evenmin in een geautomatiseerd (gegevens)bestand worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HostingHuis B.V.

Alle prijzen vermeld op onze website of in door ons verstuurde berichten zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk vermeld wordt dat een prijs exclusief btw is.