Privacy

Privacy verklaring

HostingHuis gebruikt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om je als klant van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. In Nederland bepaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat wij je duidelijk uitleggen hoe wij met die persoonsgegevens omgaan. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Om je de beste service te kunnen bieden vraagt HostingHuis je om enkele persoonlijke gegevens. Ook registreren onze systemen enkele gegevens zonder dat je daar direct om vraagt of invloed op hebt. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • IP-adres
 • Browser type
 • Device type
 • Browser cookies
 • Bank en rekeningnummer

Waar gebruiken we je persoonsgegevens voor?

We gebruiken deze gegevens voor aan aantal doeleinden:

 • Contact met jou over de lopende dienstverlening. Dit is informatie die we je verplichten aan ons te overhandigen, om ons in staat te stellen om de diensten in rekening te kunnen brengen en om je te kunnen ondersteunen in geval van vragen en/of problemen. Als je deze gegevens niet wenst te overhandigen, dan kun je bij ons helaas geen / niet langer diensten afnemen.
 • Contact met jou over storingen, meldingen, nieuwe diensten etc. Wanneer je geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kun je dat aangeven in het klantportaal.
 • Beveiliging en ondersteuning van onze website. Daartoe loggen we jouw IP-adres, zodra je inlogt op het klantportaal, totdat je weer uitlogt. Zo kunnen we vaststellen dat er geen indringers in jouw account inbreken, en kunnen we eventuele problemen bij gebruik of bv bij betaalproblemen analyseren. Deze gegevens verlaten de systemen van HostingHuis nooit.
 • Analyse van website-statistieken. Daartoe worden (anoniem) de volgende gegevens van bezoekers van onze website geregistreerd: IP-adres, browser type en device type.
 • Betaling van onze diensten.

Wie krijgt mijn persoonsgegevens te zien?

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens binnen HostingHuis zijn geautomatiseerd. Jouw persoonsgegevens zijn in beginsel alleen toegankelijk voor de medewerkers van HostingHuis, wanneer zij die nodig hebben voor de uitvoering van dienstverlening aan jou. De gegevens worden alleen ten behoeve van onze bedrijfsvoering en dienstverlening gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk is toegestaan. Een deel van onze dienstverlening kopen we in bij derde partijen. Voor de uitvoering van die diensten delen we enkele persoonsgegevens met die partijen.

Welke derde partijen ontvangen mijn persoonsgegevens?

Wanneer je een product of dienst via HostingHuis bestelt kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een relatie van HostingHuis, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een domeinnaam. In zulke gevallen zijn deze relaties niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Ook delen we enkele gegevens met enkele leveranciers van diensten aan HostingHuis. Hieronder beschrijven we wie dat zijn, en wat er wordt gedeeld:

Hoe worden mijn gegevens veilig verstuurd naar HostingHuis?

Op de website van HostingHuis vul je op verschillende plekken persoonsgegevens in. We hebben onze website daarom beveiligd met een SSL-certificaat. Dat certificaat biedt jou een verhoogde mate van zekerheid, dat jouw webbrowser daadwerkelijk met onze website verbonden is. Gegevens die via je browser worden verstuurd, worden in dat geval ook versleuteld naar ons verzonden. Controleer daarom altijd zelf of er een geldig certificaat aanwezig is. Vertrouw nooit een website, waarvan jouw browser foutmeldingen toont met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Zelfs niet als je de website, de personen daaraan verbonden of zelfs de beheerder daarvan kent en vertrouwt.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen bij HostingHuis?

De servers van HostingHuis houden logfiles bij. HostingHuis gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik. We hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen die je redelijkerwijs mag verwachten, om die logfiles te beschermen. Daarbij mag je o.a. denken aan encryptie, de beperking van toegankelijkheid en restrictie van rechten voor lezen en schrijven.

Bij het beschermen van jouw persoonsgegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. HostingHuis zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Ook zullen we je persoonsgegevens nooit ter inzage aanbieden aan derden, zonder dat we je daarover vooraf op de hoogte stellen. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering en/of conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken aan derden. We zullen alleen dan gegevens vrijgeven:

 • als we daartoe wettelijk wordt verplicht; of
 • in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover jouw persoonlijke levenssfeer daarmee niet onevenredig wordt geschaad;
 • als een betalingsachterstand is opgelopen en HostingHuis op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

De volgende partijen slaan mogelijk (een deel van) de door hen ontvangen persoonsgegevens op buiten de EU:

 • Google
 • cPanel
 • Openprovider 

 

Hoe gaat HostingHuis om met datalekken?

HostingHuis leest nooit(!) je e-mail. Ook monitoren we niet welke gegevens je op je website opslaat. Alleen bij een redelijk en aannemelijk vermoeden van misbruik, bekijken we of jouw website voldoet aan onze Algemene voorwaarden. Ook hebben we onze systemen goed beveiligd om inbreuk op jouw privacy tegen te gaan. We nemen de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van het netwerk en persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek waarbij jouw persoonsgegevens (mogelijk) openbaar worden, dan zullen we je hierover onverwijld op de hoogte stellen. We documenteren dergelijke gevallen in een afzonderlijke administratie: datum/tijdstip van lekken en de betrokken gegevens.

Toch kunnen we je niet voor alle kwaad behoeden. Zo kan je website of account worden gehackt, doordat je een onveilig wachtwoord hebt gekozen, of doordat je dit op een onveilige plek hebt opgeslagen, of doordat je verouderde (en/of gecompromitteerde) software op je website gebruikt. Ook dat kan aanleiding zijn voor het 'lekken' van persoonlijke informatie. Voor de beveiliging van je website en accounts ben je zelf verantwoordelijk. Dergelijke inbreuk op je privacy valt niet onder de strekking van ons beleid rondom datalekken.

Wat doet HostingHuis met cookies?

HostingHuis maakt op haar website gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies stellen HostingHuis in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met deze informatie kan HostingHuis de website en haar dienstverlening verbeteren en aanpassen aan de wensen en behoeftes van de bezoekers van de website. Je kunt in het browser-menu jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter zo zijn dat je beperkter of geen gebruik kunt maken de mogelijkheden die (onderdelen van) onze website of andere websites bieden. Ook kan het zijn dat je bepaalde (onderdelen van) diensten van HostingHuis niet kunt gebruiken. 

Hoe lang bewaart HostingHuis mijn gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer op onze systemen dan noodzakelijk voor de dienstverlening. Toch verwijderen we je persoonsgegevens niet direct van onze systemen, als je al je diensten opzegt bij HostingHuis. De gedachte daarachter is dat je mogelijk op een later moment diensten van ons wil afnemen, en daarbij direct je account weer in gebruik kunt nemen zonder al je gegevens opnieuw in te hoeven vullen. Beëindig je al je diensten bij HostingHuis, dan blijft je klant-account in tact. Heb je na twee jaar geen nieuwe diensten meer afgenomen, dan verwijderen we je klantaccount. Persoonsgegevens die op facturen zijn opgenomen, blijven zonder anonimisering off-line (buiten onze systemen) nog bewaard gedurende de fiscaal verplichte bewaartermijnen in onze financiële administratie.

 

Hoe wijzig ik de persoonsgegevens die bij HostingHuis zijn geregistreerd?

Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door jou zijn opgegeven. Je verplicht jezelf hiertoe ook bij elke overeenkomst met HostingHuis door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Je kunt jouw gegevens wijzigen via het klantenportaal. Wanneer je vragen hebt over ons privacybeleid of jouw gegevens wilt wijzigen of opvragen, kun je ons een bericht sturen. Wijzigingen in het HostingHuis privacybeleid zullen tijdig onder je aandacht worden gebracht. 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bij HostingHuis laten verwijderen?

De AVG bepaalt dat je het recht hebt om te worden 'vergeten', zodra je je diensten bij HostingHuis opzegt. Wil je dat we je gegevens op enig moment na opzegging direct verwijderen uit onze systemen? Neem dan contact op met onze ondersteuning. We zullen je gegevens dan per ommegaande verwijderen uit onze systemen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bij HostingHuis digitaal meenemen naar een andere dienstverlener?

De AVG bepaalt ook dat je het recht om je persoonsgegevens mee te nemen, bijvoorbeeld voor overdracht aan een andere organisatie. Wil je dat we je gegevens op enig moment (voor verwijdering) exporteren voor overdracht? Neem dan contact op met onze ondersteuning. We zullen je dan een export van de door ons geregistreerde persoonsgegevens toesturen.

4 april 2018 - Deze privacy statement is AVG (GDPR) compliant.